Thuê xe HIXE.VN giảm giá 10%

Cho tất cả các khách hàng thuê xe từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.

Dịch vụ cho thuê xe 4-5 chỗ

Tự Lái: 1.200.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.400.000 đ/ ngày

Tự Lái: 900.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.200.000/ngày

Có Lái: 200.000/1h

Tự Lái: 1.200.000 đ/ ngày

Có Lái: 300.000 đ/giờ

Tự Lái: 800.000 đ/ ngày

Có Lái: 180.000 đ/ giờ

Tự Lái: 1.200.000 đ/ ngày

Có Lái: 300.000 đ/ giờ

Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ
Dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ có tài xế

Tự Lái: 1.100.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Có Lái: 900.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1200.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.100.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.100.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ có tài xế

Tự Lái: 1.100.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Có Lái: 900.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Có Lái: 900.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.300.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.200.000 đ/ ngày

Dịch vụ cho thuê xe 34-45 chỗ có tài xế

Tự Lái: 1.500.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.300.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.200.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.100.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.200.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.100.000 đ/ ngày

Có Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Dịch vụ cho thuê xe cưới hỏi

Tự Lái: 900.000đ/ ngày

Có Lái: 800.000 đ/ ngày

Tự Lái: 800.000đ/ ngày

Có Lái: 700.000 đ/ ngày

Tự Lái: 1.000.000 đ/ ngày

Có Lái: 900.000 đ/ ngày

Tự Lái: 800.000 đ/ ngày

Có Lái: 700.000 đ/ ngày